Palvelumme

Ydinosaamistamme ovat johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä työn sujuvoittaminen digitalisaation suomin keinoin. Pitkän linjan järjestöammattilaisina tarjoamme myös yhdistysten hallintoon sekä rahoitukseen liittyvää tukea ja koulutusta.

Johtaminen

Johdonmukainen ja tavoitteellinen johtaminen on hyvin toimivan organisaation perusedellytys. Muuttuvassa toimintaympäristössä tavoitteellisuus ja johdonmukaisuus korostuvat.
 
Hyvin toimivan organisaation tärkein tekijä on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Vahva motivaatio ja osaaminen ovat johdonmukaisen ja tavoitteellisen johtamisen tulosta.   


Aatto tarjoaa valmennusta ja ohjausta johtamiseen ja sen kehittämiseen. Johtajuuden avuksi tarjoamme mentorointia, työnohjausta ja strategisen työskentelyn tukea. Tarjoamme myös johdon ja hallinnon palveluja.

 

Työnohjaus

 

Työn imun kokemus on myönteisessä yhteydessä työntekijän terveyteen ja hyvään työsuoritukseen sekä organisaation menestymiseen. Työnohjaus auttaa sinua voimaan työssä paremmin.

Ole muutos, jota etsit. Alati muuttuvassa työelämässä kannatta pysähtyä miettimään omaa työidentiteettiä ja sitä, millä tavoin työn ilo ja motivaatiota voi lisätä. Parhaiten se onnistuu asiantuntevan työnohjaajan opastuksessa. Aatosta saat pätevää työnohjausta myös erityisaloille ja johdolle

Mentorointi

 

Mentorointi on vastavuoroinen prosessi, jossa senioriammattilaisen kanssa käydään läpi käytännön läheisiä ja rakenteellisia asioita. Mentorointi perustuu kokemukselle ja samankaltaiseen työhistoriaan. Se on rohkaisevaa ja stimuloivaa ja siinä on vahva kollegiaalinen ote.

Senioriammattilainen toimii innoittajana sekä tukijana. Mentorointi sopii juuri vaativiin johtotehtäviin valituille, esimiehille sekä monimuotoisessa työympäristössä toimiville asiantuntijoille. Aatto auttaa menestymään.

 

Digi

Näemme digitalisaation ennen kaikkea muutoksena työtavoissa ja asenteissa. Se ei ole kasa laitteita ja ohjelmistoja. Työtä tehdään siellä, missä se on luontevinta ja siihen käytetään niitä välineitä, jotka sopivat kulloiseenkin tarkoitukseen. 

 

​Organisaation arvokkainta omaisuutta on sen toiminnastaan jalostama tieto. Jotta siitä saataisiin paras mahdollinen hyöty, tiedon täytyy olla relevantissa muodossa ja käytettävissä koska tahansa, missä tahansa ja lähes millä tahansa. Aatosta saat eväät digitalisaatioon.

Aatosta saat Microsoft O365-järjestelmän suunnittelun organisaatiosi tarpeisiin, kuten mm. sähköpostien ja sähköpostijärjestelmän siirron ja implementoinnin Microsoftin Exchange-sähköpostin hallintaan, käyttäjien koulutuksen ja muun tarvittavan konsultoinnin. 

Järjestöille

Me Aatossa uskomme, että elinvoimaisen järjestön perusta on jatkuvassa oppimisessa ja kyvyssä uusiutua ajassa. Kilpailukykyä muuttuvassa kentässä voi pitää yllä ottamalla jatkuvan kehittämisen kiinteäksi osaksi järjestön strategiaa. Me annamme teille toimivat työkäytännöt oppimisen polulle sekä autamme luomaan vaikuttavuutta tavoitteidenne mukaisesti.

​Konsultoimme ja koulutamme myös uusista toiminnan rahoituksen malleista, talouden läpinäkyvästä hoitamisesta sekä toimivasta yhdistyksen hallinnosta.  ​Autamme selkiyttämään järjestön perustehtävää sparraamalla yhdistysten strategiatyötä, visiota ja missiota.​ Erikoisosaamistamme ovat monikulttuuriset toimijat ja tässä kentässä toimivat organisaatiot.

 

Aatto Creative Oy

Aatto Ry


Myllypellonpolku 3 B 31
00650 Helsinki

+358 44 535 57 22

creative (at) aattocreative.fi

Verkkolaskuosoite

Välittäjätunnus:
003708599126 (Liaison)

OVT: 003730915439

Y-tunnus: 3091543-9

©2020 Aatto Creative | Tietosuoja