top of page

Palvelumme

Ydinosaamistamme ovat järjestöjen johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä työn sujuvoittaminen digitalisaation suomin keinoin. Pitkän linjan järjestöammattilaisina tarjoamme myös yhdistysten hallintoon sekä rahoitukseen liittyvää tukea ja koulutusta.

Järjestöille

Me Aatossa uskomme, että elinvoimaisen järjestön perusta on jatkuvassa oppimisessa ja kyvyssä uusiutua ajassa. Kilpailukykyä muuttuvassa kentässä voi pitää yllä ottamalla jatkuvan kehittämisen kiinteäksi osaksi järjestön strategiaa. Me annamme teille toimivat työkäytännöt oppimisen polulle sekä autamme luomaan vaikuttavuutta tavoitteidenne mukaisesti.

Konsultoimme ja koulutamme myös uusista toiminnan rahoituksen malleista, talouden läpinäkyvästä hoitamisesta sekä toimivasta yhdistyksen hallinnosta.  Ensimmäinen julkinen avustus ja ensimmäiset työntekijät vaativat omat järjestelynsä ja usein hallintoa pitää järjestää tarkoituksenmukaisemmaksi. Autamme toiminnan uudelleen organisoinnissa.

Sparraamalla yhdistysten strategiatyötä sekä vision ja mission luomista autamme selkiyttämään järjestön perustehtävää. Erikoisosaamistamme ovat monikulttuuriset toimijat ja tällä kentällä toimivat organisaatiot

Women Volunteers
Jarjestoille
Menorointi

Taloushallinto

Smiling Businesswoman

Monilla pienillä järjestöillä ei ole tarpeeksi resursseja taloushallinnon tehokkaaseen organisointiin. Aatto tarjoaa ohjausta ja neuvontaa ennakoivaan taloushallintoon sekä yhdistystoimintaa tuntevaa kirjanpitopalvelua alle 100 000 euron vuosibudjetilla toimiville järjestöille.


Aatosta saat myös toiminnantarkastuspalveluja. Asiantunteva toiminnantarkastaja on järjestösi neuvonantajana koko toimintavuoden ajan, varmistaen päätösten ja toimeenpanon laillisuuden.

 
Kokeneet järjestöhallinnon ammattilaiset ovat käytettävissäsi, jotta voit itse keskittyä päätehtävääsi.

Johtaminen
Senior Businesswoman

Johtaminen

Johdonmukainen ja tavoitteellinen johtaminen on hyvin toimivan organisaation perusedellytys. Muuttuvassa toimintaympäristössä tavoitteellisuus ja johdonmukaisuus korostuvat.
 
Hyvin toimivan organisaation tärkein tekijä on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Vahva motivaatio ja osaaminen ovat johdonmukaisen ja tavoitteellisen johtamisen tulosta.   


Aatto tarjoaa valmennusta ja ohjausta johtamiseen ja sen kehittämiseen. Johtajuuden avuksi tarjoamme mentorointia, työnohjausta ja strategisen työskentelyn tukea. Tarjoamme myös johdon ja hallinnon palveluja.

Tyoohjaus

Työnohjaus

Smiling Colleague

Työn imun kokemus on myönteisessä yhteydessä työntekijän terveyteen ja hyvään työsuoritukseen sekä organisaation menestymiseen. Työnohjaus auttaa sinua voimaan työssä paremmin.

Ole muutos, jota etsit. Alati muuttuvassa työelämässä kannatta pysähtyä miettimään omaa työidentiteettiä ja sitä, millä tavoin työn ilo ja motivaatiota voi lisätä. Parhaiten se onnistuu asiantuntevan työnohjaajan opastuksessa. Aatosta saat pätevää työnohjausta myös erityisaloille ja johdolle

Suomen työnohjaajat ry:n logo
Digi

Digi

Organisaation arvokkainta pääomaa on sen toiminnastaan jalostama tieto. Monikaan aatteellinen järjestö ei omista kivitaloja, taidekokoelmia tai omaisuutta, mutta päivittäisestä työstä ja toiminnasta syntyy usein tietoa, joka usein on järjestön arvokasta ja ainutta pääomaa. 

Näemme digitalisaation ennen kaikkea asenteessa tietoon ja sen käsittelyyn. Digitalisaatio ei ole kasa laitteita ja ohjelmistoja. Työtä tehdään ja tietoa käsitellään siellä, missä se on luontevinta ja siihen käytetään niitä välineitä, jotka sopivat kulloiseenkin tarkoitukseen. Tiedosta saadaan paras hyöty, kun se on relevantissa muodossa ja käytettävissä koska tahansa, missä tahansa ja lähes millä tahansa. 

Aatosta saat Microsoft O365-tietojärjestelmän suunnittelun organisaatiosi tiedonkäsittelyn tarpeisiin. Aatosta saat myös sähköpostien ja sähköpostijärjestelmän siirron ja implementoinnin Microsoftin Exchange-sähköpostin hallintaan. Konsultoimme myös OneDrive for Businessin, Sharepointin ja Teamsin hallitussa käyttöönotossa.

 

Working From Home
bottom of page