JET-valmennus

keudis.png

Johtamisen erikoisammattitutkinto järjestöille

Pystyäksesi johtamaan muita, sinun on ensin tunnistettava taitosi, tietosi ja erityispiirteesi.

 


Aika & Paikka


Koulutus on jo alkanut

jet-VALMENNUS SINULLE, JOKA HALUAt...

Vahvistaa itsetuntemustasi johtajana sekä johtamistaitojasi kehittäen omia tulevaisuustaitojasi ja valmentavaa otetta esimiestyössä ja työyhteisön eteenpäin viemisessä.

Käyttää johtamisen vertaistukea oman jaksamisen kehittämiseen ja kasvattaa tukiverkostojasi.

Oppia eri tilanteisiin sopivia työtapoja organisaation työhyvinvoinnin ja työn sujuvuuden lisäämiseksi lisätä ymmärrystäsi monimuotoisesta työyhteisöstä ja ikäjohtamisesta.

Oppia tiedolla johtamista, ymmärtää muuttuvan toimintaympäristön lainalaisuuksia ja kehittää organisaation rahoituspohjaa liiketoiminnallisin menetelmin.

Ymmärtää ja kehittää organisaation digitaalista työntekemistä osaksi sujuvaa, tehokasta ja läpinäkyvää tiedolla johtamista.

Kehittää projektityötaitojasi innovatiivisempaan suuntaan tai monipuolistaa organisaation rahoituspohjaa.

Vahvistaa työyhteisön tulevaisuusosaamista tavoitteena strategisesti vahva, tarkoituksenmukainen ja ennakoiva organisaatio.

miten?

Toteutus tapahtuu sekä etäyhteyksin että Keuda-talolla KeravalIa. Jokainen voi valita itselleen sopivan toteutustavan. Koulutus on monimuoto-opetusta ja tapahtuu työn ohessa. Koulutuspäivien määrään ja koulutuksen kestoon vaikuttaa aiempi kokemus sekä opiskelutahti. Lähipäiviä on noin 10 ja koulutusaika yleensä 1 — 1,5 vuotta. Tutkinnon suorittaminen on maksutonta.

Hyödyt

Itseään johtava ja monialainen, tiedolla johtava ja monipuolisesti viestivä johtaja on järjestöissä jatkossa vahvoilla.

 

Saat toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen konkreettisia työkaluja ja opit valmentavan, dialogisen ja mentoroivan työotteen menetelmiä. 

Näet projektin luovana prosessina osana järjestön rohkeampaa ja tarkoituksenmukaisempaa perustehtävän kehittämistä.

Opit havaitsemaan hiljaisten signaalien ja megatrendien sekä muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset nykypäivän työhön ja valmennat työyhteisöä kohti uusia osaamistaitoja. 

Keuda: 

Heidi Grundström 

p. 0504150735 

heidi.grundstrom@keuda.fi 
 

Lisätietoja tästä linkistä

Aatto Creative:

Riitta Salin 

p. 044 535 5722 

riitta.salin@aattocreative.fi 

Nina Patanen 

puh. 044 322 1167 

nina.patanen@aattocreative.fi 

LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA 

Aatto Creative Oy

Aatto Ry


Myllypellonpolku 3 B 31
00650 Helsinki

+358 44 535 57 22

creative (at) aattocreative.fi

Verkkolaskuosoite

Välittäjätunnus:
003708599126 (Liaison)

OVT: 003730915439

Y-tunnus: 3091543-9

©2020 Aatto Creative | Tietosuoja