top of page

Toiminnanjohtaja tai esimies, kokeilisitko työnohjausta?

Päivitetty: 22. maalisk. 2020


Tiesitkö, että yli puolet järjestöjohtajista ei ole käyttänyt oman ammattiosaamisensa tai hyvinvointinsa edistämiseen työnohjausta tai johdon mentorointia? Tai sitä, että yli 87 % haluaisi näitä palveluita käyttää? Täsmälleen saman verran vastasi, että omien johtajantaitojen lisäämiseen ja vahvistamiseen on tarvetta. Miksi johtajan taitoja ja omaan hyvinvointiin satsaamista ei laiteta to do -listalle ensimmäiseksi?


Yhden vuoden yksilötyönohjaus maksaa noin kahden viikon sairasloman verran.


Kuormittumisen ja väsymyksen hoitoon se on järjestön tai yrityksen toiminnassa suuri summa. Mukana ei ole kumuloituvia kustannuksia, kuten sijaiset ja muiden kuormittuminen tai hidastunut työnteho työyhteisössä. Kyselyn mukaan noin 60 % johtajista ja esimiehistä ei tiedä, mitä on työnohjaus tai johdon mentorointi, mutta käyttäisi näitä palveluita, jos tietäisi niistä enemmän. Henkisen hyvinvoinnin rooli on keskeisellä sijalla erityisesti johtajilla ja esimiehillä työyhteisön hyvinvoinnin mahdollistajana, vahvistajana ja skaalaajana.

Kun johtaja voi huonosti, katse kääntyy työyhteisön hyvinvoinnista ja työstä omaan itseen.


Johtajan ja esimiehen on ennen kaikkea osattava johtaa omaa osaamistaan ja hyvinvointiaan ennaltaehkäisevästi. On osattava miettiä sitä, mikä työssä kuormittaa, osattava palautua ja osattava ymmärtää omaan hyvinvointiin vaikuttavat seikat. Ja pyrittävä vaikuttamaan niihin niin, että oma jaksaminen ei heikenny. Huonossa hapessa oleva esimies ei pysty parhaaseensa. Se heijastuu koko työyhteisöön.

Milloin voin sanoa, että tunnen oloni terveeksi ja vahvaksi?


Aatteellisessa järjestötyössä työskennellään paljolti intohimoperustaisten odotusten kanssa; odotusten, joita ei kiireen ja oman kuormittumisen takia voida aina lunastaa. Työssä koettu tekemisen merkityksellisyys, työn hallittavuus ja ymmärrettävyys luovat raamit, joita olisi hyvä työssä säännöllisesti pohtia. Jos nämä asiat ovat kunnossa, yksilö tuntee voivansa hyvin. Työnohjaus tarjoaa tälle pohdinnalle keinoja - eikä pohdintaa tarvitse tehdä yksin.

Aatto Creative tarjoaa hallinnon ja johtamisen kehittämis- ja tukipalveluita ja työnohjausta sekä mentorointia.


Nina Patanen

Aatto CreativeViimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page