top of page

Pidä vuosikokous sääntöjen mukaan

Keväällä 2020 voimaan tullutta ja syyskuun loppuun saakka voimassa ollutta lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi jatkettiin 3.10.2020 alkaen aina kesäkuun loppuun 2021. Vuosikokoukset on tänä vuonna pidettävä sääntöjen mukaan.

Viime vuonna yhdistyksen kokouksia voitiin siirtää pidettäväksi syyskuun loppuun mennessä, mutta nyt voimassa olevassa jatkolaissa siirtomainintaa ei enää ole. Näin ollen yhdistysten kevätkokoukset täytyy tänä vuonna pitää yhdistyksen säännöissä mainittuna aikana.

Koronatilanne, jonka vuoksi väliaikainen poikkeuslaki viime vuonna säädettiin, ei kuitenkaan ole yhtään sen parempi tänä keväänä kuin viime keväänäkään, joten joissain yhdistyksissä saattaa jälleen tulla harkittavaksi kevätkokouksen siirto.

Ennen kuin kokousta lähtee siirtämään, kannattaa harkita, voidaanko kokous kuitenkin järjestää asiamiehiä, sitovaa ennakkoilmoitusta ja etäyhteyttä käyttämällä. Esim. yhdistyksen vajaakuntoiset ja riskiryhmiin kuuluvat jäsenet voivat käyttää kokouksessa asiamiestä, vaikka asiasta ei säännöissä olisi mainintaa.

Jos yhdistyksen hallitus kuitenkin päättää siirtää kokouksen muuhun, kuin säännössä mainittuun aikaan, voi se periaatteessa varautua vahingonkorvausvaateen esittämäiseen yhdistyslain 39§ perusteella. Hyvin epätodennäköistä kuitenkin on, että kokouksen siirto voisi aiheuttaa korvattavan vahingon. Asian voi varmistaa jäsenistöltä kysymällä siltä, sopiiko siirto.

Pidetäänpä kokous miten ja milloin tahansa, sillä pitää silti olla myös fyysinen pitopaikka, vaikka kokoukseen voi osallistua etänä. Siinä tapauksessa yhdistyksen hallituksen täytyy antaa riittävät ohjeet väliaikaisen lainsäädännön vallitessa järjestettävään yhdistyksen kokoukseen ja luonnollisesti myös vaalien ja äänestysten järjestämiseen.


Matti Forsberg

asiantuntija

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page