top of page

Hallituksen jäsenten eroaminen kielletty!

Näinä epidemian aikoina, kun vuosikokouksia on siirrettävä, eikä uusia henkilövalintoja voida tehdä, saattaa se kokeilla järjestön hallituksen jäsenten pinnaa. Varsinkin niiden hallituksen jäsenten pinnaa, jotka ovat sääntöjen mukaan tai omasta tahdostaan erovuorossa, jos vuosikokous voitaisiin pitää.Yhdistyslain mukaan hallituksen jäsen voi erota tehtävistään ilmoittamalla siitä sääntöjen määräämällä tavalla, syystä tai syytä ilmoittamatta. Siinä tapauksessa varajäsen ottaa eronneen varsinaisen jäsenen paikan ja pitää sitä siihen saakka, kunnes uusi varsinainen jäsen voidaan valita. Jos koko hallitus päättää erota, eikä se kutsu ennen eroamistaan kokoon yhdistyksen kokousta, ollaankin vaikeuksissa. Yhdistyslain mukaan vain hallitus voi kutsua kokoon yhdistyksen kokouksen. Sitä ei voi yhdistyksen jäsenet tehdä siinäkään tapauksessa, että hallitusta ei enää ole. Silloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää, että joku yhdistyksen jäsen ottaa yhteyttä Aluehallintovirastoon ja pyytää sitä järjestämään kokouksen. Kuten tiedetään, siitä saattaa tulla näinä aikoina mutkikas prosessi. Kannattaa tietää, että eronnut hallitus on vahingonkorvausvelvollinen, jos eroaminen on aiheuttanut yhdistykselle vahinkoa. Vahingonkorvaukselle saattaa tulla perusteita, jos AVI joutuu järjestämään kokouksen uuden hallituksen valitsemiseksi. Nyt pitää hallituksen jäsenten osoittaa erityistä vastuullisuutta ja pysyä asemissaan siihen saakka, kun yhdistys voi pitää virallisen vuosikokouksensa. Jos yhdistyksellä ei ole toimintasuunnitelmaa, jota noudattaa, tai sitä ei voida noudattaa, hallituksen kannattaa hoitaa vain sille kuuluvia rutiinitehtäviä, kunnes uusi toimintasuunnitelma sekä sitä koskeva budjetti voidaan hyväksyä ja palata normaaliin elämään.


Aaton asiantuntijoilta saat opastusta ja tietoja sääntöjen sekä lakien mukaiseen ja eettisesti kestävään yhdistystoimintaan. Otapa yhteyttä!

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page