top of page

Etäkokouksella pitää olla järjestys

Viime keväänä voimaan tullutta ja syyskuun loppuun saakka voimassa ollutta lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi, on jatkettu 3.10.2020 alkaen kesäkuun loppuun 2021.

Väliaikainen laki sallii mm. edustajan käyttämisen vaaleissa ja äänestyksissä sekä etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin myös sellaisissa yhdistyksissä, joiden säännöissä etäosallistumista ei ole otettu huomioon. Yhdistyksen kokousta ei väliaikaisen lain voimassa ollessakaan voida pitää kokonaan etänä, vaan se on järjestettävä jossakin paikassa ja myös paikan päälle pitää voida tulla.

Niissä yhdistyksissä, joissa etäosallistuminen on ollut mahdollista ennen väliaikaista lakia, on pitänyt yhdistyslain 30§:n mukaan olla hyväksytty äänestys- ja vaalijärjestys. Väliaikaisen lain 4§:ssä kuitenkin määrätään:

"Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä."

Pykälää ei pidä tulkita siten, että äänestys- ja vaalijärjestystä ei tarvittaisi ollenkaan. Jos yhdistykseen hallitus sallii etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, eikä sääntöjen mukaan etäosallistuminen ole sallittu, pelkkä salliminen ei riitä. Yhdistyksen hallituksen täytyy antaa riittävät ohjeet väliaikaisen lainsäädännön vallitessa järjestettävään yhdistyksen kokoukseen, eli käytännössä sen pitää tehdä myös äänestys- ja vaalijärjestys.

Vaalijärjestyksellä ei ole muoto- tai sisältövaatimuksia, mutta siitä pitää käydä riittävän kattavasti ilmi, miten äänestykset ja vaalit kokouksessa järjestetään. Äänestys- ja vaalijärjestys on osa kokousohjetta.

Jos asia on yhdistyksellesi uusi, tai et tiedä, miten toimia, ota yhteyttä Aaton asiantuntijoihin!


Matti Forsberg asiantuntija

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page